Test Odporności Psychicznej MTQ48 (Mental Toughness)


Odporność Psychiczna to:

Zdolność danego człowieka do efektywnego radzenia sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami oraz osiąganie wydajności odpowiadającej swoim możliwościom pomimo niesprzyjających okoliczności. (Clough & Earle, 2002)

Stanowi ona cechę ososbowości determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności. (Clough & Strycharczyk, 2012)

To, że są osoby, które radzą sobie lepiej niż inne w obliczu przeciwności losu, jest oczywiste dla wszystkich. Wysoka Odporność Psychiczna jest tak ważna, bo owocuje:

 • efektywnością życiową (osobistą i zawodową)
 • pozytywnym zachowaniem
 • dobrostanem
 • aspiracjami
 • byciem konkurencyjnym na rynku pracy
 • silnie koreluje z sukcesem edukacyjnym i zawodowym.


Od 70 lat naukowcy próbują ją zmierzyć. Przed pojęciem Mental Toughness mówiono w psychologii o Resilience (rezyliencji) i Hardiness (twardości).
W sumie Mental Toughness opisuje osoby, które mają: 

 • zdolność do podnoszenia się po porażce
 • wykształcone specyficzne wzorce myślowe sprzyjające niepoddawaniu się
 • elastyczność, siłę i odporność emocjonalną.
WAŻNE: W życiu zawodowym oznacza to lepsze radzenie sobie z nieuniknionymi trudnościami, bycie lepszym współpracownikiem, większe zaangażowanie w zadania i nastawienie na realizację celów.

W 2002 roku dr Peter Clough wprowadził do psychologii koncepcję Mental Toughness, tłumaczoną na język polski jako Odporność (Dzielność) Psychiczna. Do jej mierzenia powstał test MTQ.

Model Odporności Psychicznej 


Odporność Psychiczna mierzona jest na 4 podskalach:

Control = Kontrola (poczucie wpływu, sprawczość)
Commitment = Zaangażowanie 
Challenge = Wyzwanie
Confidence = Pewność siebie (wiara we własne umiejętności i swój wpływ na innych).

WAŻNE: Jeśli komuś brakuje choćby jednego z powyższych skladników może mieć trudności z podejmowaniem długotrwałych, wymagających od niego wysiłku działań na rzecz realizacji ważnych dla siebie celów.

TU znajdziesz case studies po angielsku.

Test MTQ48 ma wartość naukową i praktyczną, potwierdzoną trafność i rzetelność oraz odniesienie do norm europejskich. Test jest wykonywany w wersji on-line. Zawiera 48 elementow pojawiających się kolejno na ekranie. Jego wypełnienie trwa około 10 minut.

Jako coach oraz mentor z dużą wiedzą w zakresie tworzenia biznesu, zarządzania ludźmi, zarządzania rodziną :) oraz doświadczeniem osobistym w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami proponuję - po wykonaniu testu - PROGRAM ROZWOJOWY PODNOSZĄCY ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ. 

Diagnoza uzyskana dzięki testowi MTQ48 pozwala podjąć konkretne działania, zastosować konkretne techniki nastawione na podniesienie rezyliencji i zwiększenie wydajności, efektywności i dobrostanu. W efekcie ludzie bezpieczniej czują się we własnej skórze i osiągają większy sukces życiowy.


Zapraszam osoby, które chciałyby:

 • dowiedzieć się coś więcej o poziomie swojej Odporności Psychicznej
 • przedsiębiorcow startujących z biznesem. Czeka ich wiele wyzwań.
 • pracowników i menedżerów, ktorzy chcieliby podnieść swoją odporność na stres i trudności w aktualnej pracy
 • zmieniających pracę w celu przygotowania się do nowych wyzwań i zaprezentowania ich w czasie rekrutacji
 • sprzedawców i szefów sprzedawców, których sukces jest szczególnie silnie skorelowana z Odpornością Psychiczną 
 • wszystkie osoby znajdujące się w sytuacji dużego wyzwania życiowego.

Koszt sesji obejmującej test + rozmowę coachingową z informacją zwrotną wynosi: 300 PLN netto (dla osób prywatnych) +VAT (dla firm).
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane.