Test Inteligencji Emocjonalnej (TIE)

Zapraszam do wykonania Testu Inteligencji Emocjonalnej (TIE), autorzy: Śmieja, Orzechowski, Beauvale. Dowiesz się z niego, jaki jest Twój styl funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi
Poziom inteligencji emocjonalnej jest istotny 

  • w rolach lidera i menedżera
  • w pracy zespołowej 
  • relacji z klientami 
  • ma wpływ na życie rodzinne i towarzyskie.


Ludzie różnią się między sobą tym, jak trafnie spostrzegają, rozumieją i kontrolują emocje. Jedni błyskawicznie zauważają najsubtelniejsze zmiany nastroju, inni nie są w stanie rozpoznać wyraźnych przejawów uczuć i zrozumieć, skąd się wzięły. Pomiędzy tymi skrajnościami rozciąga się całe spektrum nasilenia zdolności, które ponad dwadzieścia lat temu nazwano inteligencją emocjonalną (IE).

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej charakteryzują się samoświadomością, świetnie się komunikują i potrafią zaadaptować się do większości sytuacji. Jest to ich przewaga. Z testu TIE dowiesz się, jaki jest poziom Twojej inteligencji emocjonalnej.


Na początku lat 90. amerykańscy uczeni John Mayer i Peter Salovey opublikowali dwa artykuły, w których podali definicję inteligencji emocjonalnej, opisali jej strukturę i zawarli sugestie dotyczące pomiaru (Mayer, DiPaolo i Salovey 1990; Salovey i Mayer 1990). Początkowo Mayer i Salovey sądzili, że na inteligencję emocjonalną składają się, obok zdolności poznawczych, także pewne cechy osobowości. Po przeprowadzeniu pierwszych badań zawęzili jednak swoją koncepcję i opisali IE jako grupę zdolności do przetwarzania bodźców o charakterze emocjonalnym. 


IE jest niezbędna dla skutecznego funkcjonowania w niemal każdej sferze życia. Podkreśla się jej znaczenie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, ale również w radzeniu sobie ze stresem, dbaniu o zdrowie czy osiąganiu sukcesów zawodowych. 

Test TIE pozwala dowiedzieć się także o:
  • reakcji na stres osoby badanej
  • strategiach radzenia sobie z emocjami 
  • poczuciu dobrostanu, czyli zadowolenia z życia
  • możliwych strategiach regulowania emocji
  • może być ilustracją mocnych i słabych stron osoby badanej.
Osoba diagnozowana wypełnia test w formie elektronicznej – „online”. Otrzymuje raport pisemny oraz informacje zwrotne przekazywane na coachingowej sesji osobistej. 

Są one ogromnie przydatne zarówno w aktualnej pracy i życiu osobistym, jak i w momencie zmian życiowych. Często nie zdajemy sobie sprawy, skąd biorą się nasze kłopoty np. ze współpracownikami albo z jakich posiadanych zasobów czerpać, żeby osiągnąć sukces. Poza tym warto pamiętać, że w niektórych zawodach i na niektórych stanowiskach wysoka inteligencja emocjonalna jest niezbędna, żeby odnieść sukces. Interperatacja TIE może podsunąć szereg  przydatnych pomysłów. Oraz dać do myślenia :)

Koszt wykonania testu i coachingowej sesji informacji zwrotnej: 230 PLN netto

Zapraszam do wykonania testu TIE i rozmowy o wynikach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane.